AYTMATOV BİBLİYOGRAFYA 1 DR. MUSTAFA ÇETİN

 

CENGİZ AYTMATOV BİBLİYOGRAFYA 1 (YÜKSEK LİSANS)

DR. MUSTAFA ÇETİN 

 1-) Akdemir, Elifsu, Bir Dünya, Bir çocuk ve “Beyaz Gemi”, Nilüfer Dergisi, Sayı: , 1985.

2-) Aktaş, Şerif, Doç.Dr., Edebiyatta Üslup ve Problemleri, Akçağ Yay., 1.baskı, Ank., 1986

3-) Aktaş, Şerif, Doç.Dr., Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, Birlik Yay., 1.Baskı, Ank., 1984.

4-) Altan, Yalçın, Bir Kavga Türküsü, Yeni Dergi, Cilt:5, sayı: 55, 1969.

5-) Anlar, Abdullah, İki Aytmatov Uyarlaması, Yedinci Sanat,sayı:14,1973.

6-) Aytmatov, Cengiz, Dişi Kurdun Rüyaları, Ötüken Yay., Çev: Refik Özdek, İst., 1990.

7-) Aytmatov, Cengiz, Erken Gelen Turnalar, Cem Yay., Çev: Mehmet Özgül, İst., 1983.

8-) Aytmatov, Cengiz, Oğulla Görüşme, Cem Yay., Çev: Mehmet Özgül, İst., 1982.

9-) Aytmatov, Cengiz, The Time To Speak Out, Progress Publishers, Moscow, 1988.

10-) Aytmatov, Cengiz, Yüz Yüze, Cem Yay., Çev: Mehmet Özgül, İst.,1982.

11-) Bazin, Andre, Çağdaş Sinemanın Sorunları, Bilgi Yay., Çev: Nijat Özön, Ank., 1966.

12-) Birkiye, Atilla, Çağımızın Emekçi İnsanı, Varlık Dergisi, Sayı: 915, 1983.

13-) Birkiye, Atilla, Düşünceler, Sözler, Yazılar, Birim Yay., 1.Baskı, İst., 1984.

14-) Brecht, Bertolt, Sinema Yazıları, Görsel Yay., Çev: Bertan Onaran, Yurdanur Salman, İst., 1977.

15-) Buyrukçu, Muzaffer, Toprak Ana, Papirus Dergisi, sayı: 26, 1968.

16-) Büker, Seçil, Sinema Dili Üzerine Yazılar, Dost Yay., 1.Baskı, Ank., 1985.83


17-) Ceyhun, Demirtaş, Yirminci Yüzyıl ve Edebiyat, Çağdaş Yay., İst., 1979.

18-) Chion, Maichel, Bir Senaryo Yazmak,Afa Yay., Çev: Nedret Tanyolaç,1987.

19-) Çelik,Naci, Romanda Hesaplaşma, Türkiye Defteri Yay., 1.Baskı, İst., 1971.

20-) Dolmatovskaya, Galina, Snilova, Irina,Who’s Who In The Soviet Cinema, Moscow Progress, Moscow, 1979.

21-) Ediz, Hasan Ali, Maksim Gorki’den Cengiz Aytmatov’a Sovyet Hikayeleri, (1917-1976), Cem Yay., İst., 1967.

22-) Gökmen, Mustafa, Türk Sinema Tarihi, (Başlangıçtan 1950’ye kadar) Denetim Ajans Basımevi, İst., 1989.

23-) Grillet, Alain Robbe, Yeni Roman, Yazko Yay., Çev: Asım Bezirci, İst., 1981.

24-) Gutschke Irmtraud, Menschheitsfragen, Maerchen, Mythen Zum Werk Aitmatows, Mitteldeutscher Verlagi Leipzig, 1986.

25-) Isık Göl Forumu, Milliyet Sanat Dergisi, Sayı: 156, 1986.

26-) İdil, A.Mümtaz, Gerçekçilik ve Roman, Dayanışma Yay.,1.Baskı,İst. 1983.

27-) İdil, A.Mümtaz,Sovyet Romanı, Yarın Yay.,1.Baskı,Ank.,1983.

28-) Kıral Erden, Edebiyat Uyarlamaları ve “Sinema Dili, Edebiyat Dili”, Türkiye Yazıları, Sayı: 59, 1982.

29-) Kozlova, Olga, Irina Poplovskaya, Soviet Film,Sayı:3, 1986.

30-) Kutlar,Onat,Selvi Boylum Al Yazmalım, Milliyet Sanat Dergisi, sayı:286, 1978.

31-) Lotman, M.Yuriy, Sinema Estetiğinin Sorunları, De Yay., Çev: Oğuz Özügül, İst., 1986.

32-) Makal, Oğuz, Dr., Sinemada Yedinci Adam “Türk Sinemasında İç ve Dış Göç Olayı, Marş Matbaası, 1.Baskı, İzmir, 1987.84

33-) Onaran,Alim Şerif, Prof.Dr.Jur., Filiz Kitabevi,İst., 1986.

34-) Oral, Zeynep, Fuji-Yama, Milliyet Sanat Dergisi,sayı:314,1979.

35-) Öngören, Mahmut Tali, Senaryo ve Yapım, Cilt:1, Alan Yay., 2.Baskı, İst., 1985.

36-) Özkırımlı, Atilla, Edebiyat İncelemeleri, Cem Yay., İst. 1983.

37-) Özön Nijat, Roman ve Sinema, Türk Dili(Roman Özel Sayısı), sayı: 154, 1964.

38) Parkan, Mutlu, Brecht Estetiği ve Sinema, Dost Yay., 1.Baskı, Ank., 1983.

39-) Sayar, Vecdi, Sinemamız Edebiyatımıza Bakıyor,Gösteri,sayı:15, 198 .

40-) Selvi Boylum Al Yazmalım, Söz Gazetesi, 10-12-1987.

41-) Selvi Boylum Al Yazmalım, Tele Magazin Dergisi, sayı:28, 1984.

42-) Şevket, Mahmut, Beyaz Gemi’nin İdeolojik Yönü, Hareket Dergisi, sayı: 75-76, 1972.

43-) Turkish Films In The II.th Moscow Film Festival(Festival Kitapçığı), İst., 1979.

44-) Uğurlu, Mustafa, Gün Uzar Yüzyıl Olur, Töre Dergisi, sayı:134, 1982.

45-) Vronskaya, Jeanne, Young Soviet Film Makers, Georg Allen and Unwin Ltd., London, 1972.

46-) Wellek R., Austin Warren, Edebiyat Biliminin Temelleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay.,Çev: Uysal, Edip Ahmet, Prof.Dr., 1.Baskı, 1983.

47-) Wollen,Peter, Sinemada Göstergeler ve Anlam, Metis Yay.,Çev: Zafer Aracagök, İst., 1979.

48-) Yavuz,Hilmi, Felsefe ve Ulusal Kültür, Çağdaş Yay., İst., 1975.

49-) Yılmaz’ın Aytmatov Uyarlaması, Cumhuriyet, 10.12.1987.85


ANSİKLOPEDİLER :

1-) Azerbeycan Sovet Ensiklopediyası, Bakü, 1976.

2-) Kazak Sovet Ensiklopediyası, Alma Ata, 1972.

3-) Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, Anadolu Yay., İst., 1984.

4-) Türkmen Sovet Ensiklopediyası, Aşkabat, 1974.

  • E-Bülten

  • Sözlük

  • Müzik Yayını

    301593 Ziyaretçi