AYTMATOV BİBLİYOGRAFYA 2 DR. MUSTAFA ÇETİN

 

* 2. CENGİZ AYTMATOV GÜNLERİ 12-14 EKİM 2009 ANKARA

 CENGİZ AYTMATOV BİBLİYOGRAFYA  2

(DOKTORA)

DR. MUSTAFA ÇETİN


 

1 – Abisel, Nilgün, “Sinema Kendini Kanıtlıyor”, Sessiz Sinema A.Ü.Yay., Ank.1989.

2 – “Absichten, plane, Gestalten”, Sowjetfilm, Nr.2, 1966.

3 – Ahtanov, Tahavi, Boran, Yar Yay., İst, 1972.

4 – Aitmatow, Tsch.,”Ein Worth Über Auezov”, Karawane des Gewissens Unionsverlag, 2.Aufl. Zürich, 1988.

5 – Aitmatov,C., M.K., The Ascent of M.F., Book R.D.,A.W.Publ., New York, 1977.

6 – Aitmatov,C.,M.K.Muhammadzhanov, The Ascent of Mount Fuji,F.Strauss, Tr.N.Bethell,1975.

7 – Aitmatov, C.,”The Red Apple”, Tr.R. Stead, Sov.Lit., Nr.12, 1982.

8 – Aitmatov,C.,”Much Depends on You”,Time to Speak Out,Progress,Moscow,1988.

9 – Aitmatov, Chingiz,”The Time to Speak Out”,The Time To Speak Out, Progress, Moscow,1980.

10 – Aitmatov, Tschingiz,”Das Leben Ringsom”, Sowjetfilm, Nr.8,1970.

11 – A.,C.”Snow on Manas Mountain”, Time to Speak Out…

12 – A.,C.,”A Responsibility To The Future”, Time to Speak Out…

13 – A.,C., Abschied von Gülsary,Der Weisse Dampfer, Über Literatur Verlag Volk und Welt Leipzig, 1975.

14 – A.,C.,”The Price is Live”, Time to Speak Out …

15 – A.,C.,”Notes About Myself”, Time to Speak Out …

16 – A.,C.,”He Knew A Million Lines of the Manas Tale”, Time to Speak Out …

17 – A.,C.,”The Cranes Are Flying”, Time to Speak Out …

18 – A., C., “Zur Sprache der Kunst”, Sov.Lit., Nr.4, 1963.
128

19 – Alfred Schnitkes, Sov.Fi., Nr.6, 1989.

20 – Among People, Sov.Fi., Nr.12, 1972.

21 – An, Ahmet,”SSCB Yazarlar Birliği’ninYayın Organı Literaturnaya Gazeta”,Yeni Düşün, Kasım 1987.

22 – And, Metin,”Romandan Tiyatroya, Türk Dili (Roman Özel Sayısı), Nr.154, 1964.

23 – Andrei M.Konchalovsky, N. Arinbasarova, Sov.Fi, Nr.I, 1967.

24 - Andrei M.Konchalovsky, Sov.Fi., Nr.I, 1975.

25 - Andrei M.Konchalovsky, Sov.Fi,Nr.3, 1965.

26 - Andrei M.Konchalovsky, Sov.Fi,Nr.7, 1965.

27 -Aristoteles, Poetika, Remzi Yay.,Çev: İ.Tunalı,İst,1963.

28 – Asanliev, Keneshbek,”Prose Has To Wings”, Soviet Literature, Nr.2,1985.

29 – Ascent, Sovietfilm, Nr.4, 1973.

30 – The Ascent of the Fujiyama, Sov.Fi., Nr.9, 1989.

31 – Aşimov, Y., Istoria Kirgizskogo Isskuista Kratkii Ocherk, Frunze,1971.

32 – Aşimov, Yakub, Rozhdinie Kirgizskogo Kino, Frunze, 1969.

33 – Aydan, C.,”Soytarılar Zirvesi”, Y.Diriliş, I-I,1987.

34 – A.,C., Yıldırm Sesli Manasçı, Ötüken Yay.,Çev: R.Özdek,İst. 1990.

35 – A.,C., Cengiz Han’a Küsen Bulut, Ötüken Yay., Çev: R.Özdek,İst,1991.

36 – A.,C., Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek, Cem Yay.,Çev:M.Özgül,İst., 1982.

37 – A.,C., Erken Gelen Turnalar, Cem Yay., M.Özgül, İst., 1983.

38 – A.,C.,M.,Kaltay, Cem Yay., Çev: M.Özgül, İst., 1976.

39 – A.,C., Gün Uzar Yüzyıl Olur, Cem Yay., Çev: M.Özgül,İst.,1982.

40 – A.,C., Oğulla Görüşme, Cem Yay., Çev: M.Özgül, İst. 1982.

41 – A.,C., Al Elma, Nilüfer Dergisi, Çev: M.Çetin, Nr.3, 1985.


12942 – A.,C., Kızıl Elma, M.Gorki’den C.Aytmatov’a Sovyet Hikayeleri,(1917-1967), Cem Yay.,Çev: H.A.Ediz,İst.,1968.

43 – A.,C.,Toprak Ana, Yeni Dünya Yay.,Çev: H.Aliosmanoğlu, İst.,1980.

44 – A.,C.,İlk Öğretmenim, Cem Yay.,Çev: MÖzgül, İst.,1982.

45 – A.,C.,Deve Gözü, Cem Yay.,Çev: M.Özgül, İst., 1990.

46 – A.,C., Cemile, Yar Yay.,Çev: M.Özgül, İst., 1982.

47 – A.,C., Bir Yaz Türküsü, Varlık Yay., Çev: Ü.Tamer, İst., 1975.

48 – A.,C., Yüz Yüze, Cem Yay.,Çev: M.Özgül, İst., 1982.

49 – A.,C., Dişi Kurdun Rüyaları, Ötüken Yay., Çev: R.Özdek, İst. 1990.

50 – Azerbaijanfilm, Sov.Fi., Nr.2, 1981.

51 – Bazin, Andre, “Arı Olmayan Bir Sinema İçin(Uyarlamanın Savunması)” ,Çağdaş Sinemanın Sorunları, Çev: N.Özön, Bilgi Yay., Ank.,1966.

52 – Basilov, N.Vilademir,Nomads of Eurasia, Uni. Of Washington Pres, Seattle,1989.

53 – Der Baum Dshamal, Sov.Fi., Nr.5,1981.

54 – Behramoğlu, Ataol,”Yazın Akımları Açısından Rus Yazınına Genel Bir Bakış”, Türk Dili Dergisi, Ocak 1981.

55 – 35.Berlin Film Festivali, MSD.,Nr.135,1976.

56 – Beyaz Gemi, MSD.,Nr.294, 1978.

57 – Bice, Hayati, ”Biz Cengiz’i Çok Sevmiştik… Severiz de..” Türk Yurtları,Nr.3, 1990.

58 – Bolot Bejschenaliew, Sov.Fi.,Nr.1,1976.

59 – Der Böse Graue, Sov.Fi., Nr.4, 1973.

60 – Büke, Uğur, “Günümüz Sovyet Edebiyatı”,Yeni Düşün, Kasım 1987.

61 – Büker, Seçil, Sinema Dili Üzerine Yazılar,Dost Yay., Ank.,1985.

62 – Camal’s Tree, Sov.Fi.,Nr.5, 1980.


13063 – Chertok, Semyon, He,She and Cinema, Sov.Fi.,Nr.4, 1986.

64 – Chertok, Semyon, Bolot Shamshiev, Sov.Lit., Nr.6,1978.

65 – Chion, Michel, Bir Senaryo Yazmak,Afa Yay.,Çev: N.Tanyolaç,İst.,1987.

66 – Coş,Nezih,”Türk Sinemasında Edebiyat Uyarlamaları(I)”,Yedinci Sanat,Nr.3,1973.

67 – Cumalı, Necati,”Bütün İyi Yönetmenlerin Temel Kültürü Edebiyatla Beslenir”, Gösteri,Nr.15, 1982.

68 – Daughter In Law, Sov.,Fi., Nr.3,1975.

69 – Demirkol, Altan,”Yılın Sanatçısıyla Konuşma”, MSD.,Nr.14,1973.

70 – Devleştin,Timurbek,Prof.,”Kırgızistan’da Milliyetçilik”,Dergi,Nr.41,1965.

71 – Djamilia, Sov.,Fi.,Nr.10,1973.

72 – Djamilia, Irina Poplovskaya,Sov.Fi.,Nr.7,1975.

73 – Djamilia, Sov.,Fi.,Nr.II,1975.

74 – Djamilia, Sowjetfilm, Nr.9,1970.

75 – Djamilia, Sowjetfilm, Nr.10, 1969.

76 – Dolmatovskaya, Galine, Shilova,Irina,Who’sWho in the Soviet Cinema,Progress, Moscow, 1978.

77 – Du und Ich, Sov.,Fi., Nr.6, 1973.

78 – Duras, Marguerite Hiroşima Sevgilim, Uğrak Yay., Çev:C.Çapan, İst.,1966.

79 – Duschura, Sov.,Fi., Nr.4,1965.

80 – Ehre des Feuer, Sov.,Fi., Nr.I, 1974.

81 – Ehre des Feuer, Sov.,Fi., Nr.I, 1973.

82 – Ein Zelter Gallopiert, Sov.,Fi., Nr.10, 1969.

83 – Eine Poetische entdeckung der Welt, Sov.Fi., Nr.5,1969.131

84 – Eisenstein,S.M.,Korkunç İvan(Senaryo),Bilgi Yay.,Çev:A.Erenuluğ,Ank.,1970.

85 – Eisenstein,S.M.,Sinema Dersleri, Hil Yay.,Çev: E.Ayça, İst.,1986.

86 - Eisenstein,S.M.,Potemkin Zırhlısı(Senaryo),Bilgi Yay.,Çev:A.Küflü,Ank.,1967.

87 – Erkut,Sevgül Uludağ,Perestroyka Notları,Amaç Yay.,İst.,1990.

88 – Der Erste Lehrer, Der Morgen, Nr.98,1969.

89 – Der Erste Lehrer, Sov.Fi., Nr.5,1969.

90 – Evren,Burçak,:H.Narliyev,Gorbaçov Döneminden Tam Yaralanmadık,Güneş Ga.,11.10.1989

91 – Face To Face, Sov.Fi., Nr.6, 1987.

92 – Familien Portrat, Sov.Fi., Nr.5,1984.

93 – The Ferocious One, Sov.Fi.,Nr.6, 1975.

94 – Firsova, Jemma,”A long and Happy Life”,Sov.Fi.,Nr.II,1979.

95 – Früche Kraniche, Sov.Fi.,Nr.7,1980.

96 – Gebirgpass, Sov.Fi.,Nr.8,1970.

97 – Gennadi Bazarov, Sov.Fi.,Nr.12,1976.

98 – Gritsenko, N.,”A Piebold Dog Running On The Edge Of the Sea”,Sov.Fi.,Nr.7,1989.

99 – Gulsary, Sov.Fi.,Nr.6,1975.

100 – Gutschke, Irmtraud, Menschheitsfragen, Mythen, Mürchen Zum Werk Tschinghiz Aitmotow, M.D. Verlag, Leipzig, 1986.

101 – Gülsarı, M.S.D., Nr.70,1974.

102 – Güvemli,Zahir,”Rus Filmciliği” Sinema Tarihi,Varlık Yay.,İst.,1960.

132
103 – HDSWK(Sowjetetisches Kultur und Informationszentrum), Karawen Führer des Gewissens (Tarihsiz proğram broşürü).

104 – Heat, Larissa Sheptiko, Sov.Fi., Nr.10, 1969.

105 – Die Heimat der Elektrizitaet, Sov.Fi., Nr.3, 1989.

106 – İdil, A.M., Sovyet Romanı, Yarın Yay., İst., 1983.

107 – İnan, Abdulkadir, Manas Destanı, Kültür Bak., Yay., Ank., 1972.

108 – Irina Poplovskaya, Sov.Fi., Nr.3, 1975.

109 - Irina Poplovskaya, Sov.Fi., Nr.3, 1986.

110 – 13.İstanbul Film Festivali Kataloğu, İst.Kültür ve Sanat Vakfı Yay.,İst.,1994.

111 – Jarvie,Ian,”Towards on Objective Film Criticsm”,Movies and Society,NY,1958.

112 – Jigitov,Salizhan,”Kirghiz Poets:Veterans and The Young”,Sov.Lit.Nr.2,1985.

113- Kadirchan Khadiraliev, Sov.Fi.,Nr.II,1984.

114 – Kakınç, T. Dursun,”Sinema Öncelikle Edebiyata Yaygınlık Kazandırır”, Gösteri,Nr.15, 1985.

115 – Karashpass,Sov.Fi., Nr.6,1970.

116 – Karen Gevorkyan(Armenfilm),Sov.Fi.,Nr.3,1979.

117 – Karen Gevorkyan (Armenfilm),Sov.Fi.,Nr.12, 1976.

118 – Kazakhfilm,Sov.Fi.,Nr.6,1971.

119 – Kein Einziges Überflussigen Szenenbild, Sov.Fi, Nr.5, 1980.

120 – Khocakhuly Narliev, Sov.Fi., Nr.2,1982.

121 – Kıral, Erden,”Edebiyat Uygulamaları ve Sinema Dili, Edebiyat Dili”, Türkiye Yazıları, Nr.59, 1982.

122 – Kırmal, M.E.Dr.,”Sovyet Türkistan’ında Milliyetçilik”, Dergi,Nr.41,1945.133123 – Kirghiz Literature, Soviet Literature, Nr.2, 1985.

124 – Kırgız Çocuk Edebiyatı, Kardaş Edebiyatlar Dergisi, Nr.12, 1985.

125 – Kirghizfilm Studio, Sov.Fi., Nr.6,1971.

126 – Kirghizfilm, Sov.Fi., Nr.8, 1972.

127 – Kirghizfilm, Sov.Fi., Nr.8, 1970.

128 - Kirghizfilm, Sov.Fi., Nr.5, 1976.

129 – Kirghiz Film Festival, Sov.Fi., Nr.6, 1976.

130 – Kolbowski, Alexander,”Fudshijama”, Sov.Fi., Nr.I, 1989.

131- Kopar Zincirlerini Gülsarı, MSD., Nr.76, 1974.

132 – Köle Mangutlar(Mankurt) ve Kaprisli Develer, Tempo, 18.09.1988.

133 – Kutlar, Onat, “4.Taşkent Film Fest.”, MSD., Nr.188, 1976.

134 – Künzel,M.,”Djamilia”, Neue Zeit, Nr.215, 1970.

135 – Larissa Shepitko, Sov.Fi., Nr.4, 1977.

136 – “Larissa”, Dir. V.Gastyukan,, Sov.Fi., Nr.II, 1986.

137 – Larissa Shepitko, Sov.Fi., Nr.5,1965.

138 – Latchinian, Adelheid, Bibliographische Kaelender, Nr.12(Tarih ve Yer Belli Değil).

139 - Latchinian, A.,”Tradition und Neurertum im Scharf Tschingiz Aitmatow,” Weimarer Beitrage, Nr.2,1975.

140 – Levçenko, L,”Uçsuz Bucaksız Okyanusta Dört Kişi Üzerine”, Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek, Cem Yay., Çev:M.Özgül, İst.,1982.

141 – Lewtchenko, Viktor, “Tschingiz Aitmatow”, Kunst und Literatur, Nr.2,Leirzig, 1977.

142 – Livaneli,Zülfü, “Gorbaçov ile İki Saat”, Hürriyet, 22.11.1986.

143 – Lotman, M.Yuri, Sinema Estetiğinin Sorunları, de Yay.Çev:O.Özügül,İst. 1982.134

144 – Luda, Schnitzer, J.Martin,”Sunuş” Devrim Sineması,Öteki Yay.,Ank.,1993.

145 – Lyndina,Elga, “A Style Of its Own”, Sov.Lit., Nr.2, 1985.

146 – Manaschi, Sov.Fi., Nr.8, 1970.

147 – Maya Aymedova, Sov.Fi.,Nr.2,1978.

148 – Meyer, Klaus,”Grosse Bilddynamik(Der Erste Lehrer)”, Sonntag, Nr.22.

149 – Muhtelif Haberler, Dergi, Nr.42, 1962.

150 – Die Multinationale Sozalistische Filmkunst, Sov.Fi., Nr.I,1972.

151 – Müller,Heinz,”Gesprach mit Tschingiz Aitmatow”,Filmspiegel,Nr.II, 1976.

152 – Müller, K.H.,”Dhamilia”, Berliner Zeitung, Nr.241, 1970.

153 – Der Nachkomme des Schnee Leopard, Sov.Fi., Nr.5, 1984.

154 - Der Nachkomme des Schnee Leopard, Sov.Fi., Nr.2, 1985.

155 – Naskali,E.G.,”Prof.Dr.,Yirminci Yüzyıl Sovyet Kırgız Edebiyatı”,Türk Dili,Nr.505-506, 1949.

156 – Natalia Arinbasarova,Der Erste Lehrer,Lied von Manschuk, Sov.Fi.,Nr.3, 1975.

157 – Natalie Arinbasarova, Sov.Fi.,Nr3,1980.

158 – Natalie Arinbasarova, Sov.Fi.,Nr.8,1973.

159 – Novikov,Vladimir,A.,C.,The Moral World of Aitmatow’s Charecters,Raduga,Moscow, 1987.

160 – Nurmuchan, Shanturin, Sov.Fi., Nr.2,1973.

161 – Ochotnikova,O.,”Gesprach mit Tsch.,A.,”Sov.Fi.,Nr.8, 1979.

162 – Onaran,A.Şerif,Prof.Dr. Jur.,Sinemaya Giriş,Filiz Yay.,İst.,1986.

163 – Onaran,A.Şerif,Prof.Dr.,Ö.Lütfi Akad, Alfa Yay.,İst.,1990.135164 – Onaran,A.Şerif,Prof.Dr.,”Muhsin Ertuğrul’un Sineması”,Kültür Bak.Yay.,Ank,1981.

165 – Oral,Zeynep,”Fujiyama”,MSD., Nr.314, 1979.

166 – Oral,Zeynep,éCengiz Aytmatov ile Konuşma”,Nesin Vakfı Yıllığı,N.V.Yay.,İst.1976.

167 – Özbekfilm, Soviet Film, Nr.5, 1984.

168 – Özbekfilm, Soviet Film, Nr.7,1977.

169 – Özer,Kemal,”Sinema Edebiyat İlişkisi”,Yedinci Sanat,Nr.3,1973.

170 – Özkırım, Çetin A.,”26.Berlin Film Festivali”,MSD., Nr.193,1976.

171 – Özkırım, Çetin A.,”31.Berlin Film Festivali”,Sanat Olayı, Nr.4,1981.

172 – Özer,Kemal,”Aytmatov’a Göre Edebiyatın Görevi,İnsanın Yetilerini Geliştirmektir”, N.V.Y., N.V.Yay., İst.,1976.

173 – Özer,Kemal,”Sinema Edebiyat İlişkisi”,Yedinci Sanat,Nr.3,1973.

174 – Öngören,M.T.,Senaryo ve Yapım,Alan Yay.,C.I.2.Baskı,İst.,1985.

175 – Özügül,Oğuz,”Miras ve Mirasçılar,Sovyet Edebiyatının Gelenekle İlişkisi”,Y.Düşün,Kasım,1987.

176 – Özön,Nijat, Roman ve Sinema,Türk Dili,Nr.154,1964.

177 – Özön,Nijat,100 Soruda Sinema Sanatı,Gerçek Yay.,3.Baskı,İst.,1990.

178 – Pietsch,Ingeborg,”Der Rote Apfel”,Film und Fernsehen, Nr.3,1977.

179 – A.Piebold Dog Running on The Edge of The Sea(Titel),Sov.Fi,Nr.12,1989.

180 – Plakhov,Andrei, Sovyet Sineması,Çev:Y.G.İnceoğlu,A.Çalkivik,İst.1989.

181 – Plavius,Heinz,”Gesprach mit Tsch.A.,”Weimarer Beitrage,Nr.II,1977.

182 – Panorama, Die Schwiegertochter, Sov.Fi,Nr.8,1974.

183 – Pfelling,Liana,”Du Meine Papel im Roten Kopftuch(Dramatisierung von J.Osmos).”Theater der Zeit,Nr.8,1975.
136

184 – Plenzdorf, Ulrich,”Zeit Der Wölfe”,Volks Bühne,Prenzlauer (Tarihsiz ve numarasız).

185 – Plenzdorf,Ulrich,”Zeit Der Wölfe”,Henschelverlag,H.O.Theater,Potsdam (Tarihsiz, numarasız).

186 – Pudovkin,V.,Sinemanın Temel İlkeleri,Bilgi Yay.,Çev.N.Özön,Ank.,1966.

187 – Ratchnevsky,Paul,Cinggiz-Khan,Sein Leben und Werken,F.S.Verlag,Wiesbaden,1983.

188 – Red Apple, Sovexportfilm, Catalog,Nr.19.(Tarihsiz).

189 – The Red Poppies of Isik-Kul,Sov.Fi.,Nr.6,1975.

190 – Renny, L.S.i,”Blidschirm Ballade von Einer Mutigen”,National Zeitung.Nr.213,1970.

191 – Rosdorsky,Igor,”May Spring Come Soon”,Sov.Fi.,Nr.9,1979.

192 – Roter Mohn am Issyk-Kul,Sov.Fi.,Nr.10,1974.

193 – Der Rote Apfel,Sov.Fi.,Nr.21,1975.

194 – Rudov,M.,Kirghizian Short Story Today, Sov.Lit.,Nr.3,1979.

195 – Sadykow,A.,”Zweigsprachigkeit und Fragen des Nationalen Kolorist bei Aitmatow”,Kunst und Literatur,Nr.II,Leipzig,1973.

196 – Sagımbay Oruzbekov’un Variantı Boyunca Manas,Frunze,1980.

197 – Sanatçılar Çevresinde,MSD.,Nr.43,1974.

198 – Sangi,Vladimir,”Wieder Gebunt Meiner Erde”,Sov.Lt.,Nr.12,1977.

199 – Sayman,Aydın,”Cemile”,MSD.,Nr.68,1974.

200 – Scharfschütze Lija,Sov.Fi.,Nr.6,1985.

201 – Schnitzer,Ivda,Martin,M.,”Sunuş”,Devrim Sineması,Öteki Yay.,Ank.,1993.


137

202 – Schwüle,Der,Sowjetfilm,Nr.7,1965.

203 – Schmiede,H.Ahmed,”Ömürden Uzun Bir Gün”,Türk Edebiyatı Dergisi,Nr.197,1982.

204 – Der Schwüle,Im Filmstudio von Frunse,Sov.Fi.,Nr.7,1965.

205 – Die Schwiegertochter,Sov.Fi.,Nr.10,1972.

206 – Shamshiev,Bolot,”We Are All Children of Our Nativeland”,Sov.Fi.,Nr.12,1972.

207 – Seesslan,G.,Berger,J.Kino Der Gefühle,”Theater und Kino”,Rowohlt,Hamburg,1984.

208 – Sergei Urussevski,Sov.Fi.,Nr.9,1979.

209 – Shepitko,Larissa “Soviet Films on English TV”,Soviet Film,Nr.12,1987.

210 – Sevinçli,Efdal,”Almanya’da Sinema Günleri”,Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e, Sinemadan Tiyatroya Muhsin Ertuğrul,Broy Yay.,İst.,1987.

211 – Simavi,Sedat,Eserleri,Hür Yay.,İst.,1973.

212 – Sluntik,Olga “Interview W.C.A.”,Sov.Fi.,Nr.10,1977.

213 – Sobolevs,L.,Vladimir Sangi,”Die Sowjetischen Lit.und das Formend des Neuen Menschen”,Sov.Lit.,Nr.7,1965.

214 – Sokolow,Wadim,”Der Junge am Blauen Issyk-Kul”,Presse der S U,Nr.16,1977.

215 – Suimenkul Chokmorov, Sov.Fi.,Nr.II,1975.

216 – Suimenkul Chokmorov, Sov.Fi., Nr.9,1983.

217 – Suimenkul Chokmorov, Sov.Fi.,Nr.7,1971.

218 – Şam Sinema Festivali,MSD.,Nr.131,1985.

219 – Tajikfilm,Sov.Fi.,Nr.9,1972.

220 – Tadeh,Elonora,”A.M.Konchalovski”,Sov.Fi.,Nr.10,1965.

221 – Tarkovski,Andrey,Mühürlenmiş Zaman,Afa Yay.,Çev:F.Ant.,İst.,1986.138222 – Tattububu Tursunbajewa,Sov.Fi.,Nr.12,1975.

223 – Temirova,Aiturgan,”My Now Role”,Sov.Fi.,Nr.3,1979.

224 – Tjurin,Juri,”White Ship”,Sov.Fi.,Nr.10,1976.

225 – Tolomush Okejew,Sov.Fi.,Nr.5,1978.

226 – Tolubai,A.Cannoisseur of Hourses,Dir: S.Ishenov,Sov.Fi.,Nr.10,1986.

227 – Tolomush Okejew,Sov.Fi.,Nr.II,1973.

228 – Troyat,Henri,Çehov,Yaşamı,Sanatı,Ada Yay.,Çev:V.Günyol,İst.,1987.

229 – Tschertok,Semjon,”Gleichnes von Der Gehörnten Hirschkoh,Bolot Schamshiew, der Regiseur der films der Weisse Dampfer,”Film und Fernsehen,Nr.7,1976.

230 – Turkmenfilm, Sovietfilm,Nr.6,1971.

231 – Turkmenfilm,Sov.Fi.,Nr.10,1984.

232 – Türk Sovyet Ortak Filmi,Milliyet,07.02.1988.

233 – Ufuk,Adnan,”Sinemamız ve Edebiyatımız”,Sinema Tiyatro Dergisi,Nr.15,1959.

234 – Über das Kino,Sowjetfilm,Nr.3,1979.

235 – Verfilmter Aitmatow, Der Rote Apfel, Sontag,Nr.42,1975.

236 – Video Klüp Listeleri, Cumhuriyet Dergi,Nr.78,1987.

237 – Vladimirtsov,B.Y.,Prof.,The Life of Chinghiz-Khan,B.Blom.,New York,1969.

238 – Vronskaya,Jeanne,Young Soviet Film Makers,G.A.U.,London,1972.

239 – Wagner,Geoffrey,”Contempt”,The Novel and The Cinema,Associated Uni,Presses Inc.,NJ.,Cranburg,1975.

240 – Wenn Eine Frau das Pferd Sattelt,Sovexport Cat.,Nr.19 (Tarihsiz).

241 – Wenn Eine Frau das Pferd Sattelt,Sov.Fi.,Nr.6,1974.

242 – Wenn Eine Fraus das Pferd Sattelt,Sov.Fi.,Nr.I,1980.

243 – White Ship, Sovexportfilm Cat.Nr.I(Tarihsiz).139
244 – Der Wilde,Sov.Fi.,Nr.3,1976.

245 – Die Windhouse,Sov.Fi.,Nr.6,1989.

246 – Wollen,Peter,”Auteur Kavramı”, Sinemada Göstergeler ve Anlam,Metis Yay., Çev: Z. Aracagök,İst.,1988.

247 – Yağcı,Ömer,”Türkçe’de Sovyet Romanları”,Yeni Düşün,Kasım 1987.

248 – Yalçın,Altan,”Bir Kavga Türküsü”,Yeni Dergi,Nr.55,1969.

249 – Yazıcı,Olcay,”Gün Uzar Yüzyıl Olur Filmi”, Türkiye Ga.,17.09.1988.

250 – Yılın Filmleri Soruşturması,MSD.,Nr.81,1974.

251 – Yılmaz,Atıf,”Sinema Olayı Yönetmenle Gerçekleşir”,Gösteri,Nr.15,1982.

252 – Yılmaz,Durali,”Gün Uzar Yüzyıl Olur ve Sonrası”,Tercüman Ga.,18.02.1986.

253 – Young Directors,T.Okejew,Sov.Fi., Nr.8,1971.

254 – Yüreklik,Güner,”C.A.Tanrısını Arıyor”,Cumhuriyet Ga.,17.11.1987.

255 – Selinski,K.,Sovyet Edebiyatı, Konuk Yay.,Çev: F.Savaş,İst.,1987.

256 – Zwischen Traum und Realitat, Der Weisse Dampfer, Ein Film Nach Aitmatow, Neue Zeit, 14.04.1977.

140ANSİKLOPEDİLER


1 – Büyük Larousse, İst., 1993.


2 – The Encyclopedia of Religion, New York, 1987.


3 – Fischer Weltgeschichte, Frankfurt Am Main, 1966.


4 – Great Soviet Encyclopedia, Moscow, 1984.


5 – Temel Britannica, İst., 1993.

  • E-Bülten

  • Sözlük

  • Müzik Yayını

    301518 Ziyaretçi