AYTMATOV KAYNAKÇA- BİLGİLENDİRMEYE YÖNELİKTİR

 

*CENGİZ AYTMATOV BİBLİYOGRAFYA 1 (YÜKSEK LİSANS) DR. MUSTAFA ÇETİN

*CENGİZ AYTMATOV BİBLİYOGRAFYA 2  (DOKTORA) DR. MUSTAFA ÇETİN

TSCHINGIS AITMATOW 50. GEBURTSTAG (BIBLIOGRAPHISCH),ADELHEID LATCHINIEN, BIBLIOGRAPHISCHE KALENDER,NR.12,1978

*ALİ İHSAN KOLCU-BOZKIRDAKİ BİLGE-KAYNAKÇA

 

 
Pazar, 22 Şubat 2009
TÜRKİYE'DE AYTMATOV İLE İLGİLİ YAYINLANAN ESERLER    

10 Haziran 2008 de Almanya'da 'böbrek yetmezliği ve akciğer hastalığından dolayı hayatını yitiren dünyaca ünlü  yazarımız Cengiz Aytmatov Türkiye'de edebiyat dünyasına damgasını vuranlar arasında...

yer alıyor. Aytmatov'un eserleri dünyanın birçok diline çevrildi. Ancak, Türkiye'de Aytvmatov'a olan ilgi çok daha farklı.

Türkiye'de ve Türkçe'de Aytmatov'u ya da onun eserlerinin konu alan yüzlerce esere rastlamak mümkün.  Dr. Fahri Solak'ın çalışmasına göre Türkiye'de Kırgızistan'la ilgili çalışmalar ağırlıklı olarak Manas Destanı ve Cengiz Aytmatov konuları etrafında yoğunlaşmaktadır.

Gerçekten de Kırgızistan'la ilgili tespit edilen toplam 800 künyenin 250'si doğrudan Manas konulu, 135'i ise Cengiz Aytmatov veya kitapları ile ilgilidir.

Cengiz Aytmatov'un Türkçe'ye ilk çevrilen kitabı olan 'Kopar Zincirlerini Gülsarı', 1969 yılında yayınlanmıştır. İzleyen yıllarda Aytmatov'un kitapları çeşitli yayınevleri tarafından yayınlanmaya başlanmış ve 1974 yılında 6 kitabının çevirisi Cem yayınları tarafından yayınlanmıştır. 1970'lerde Hür yayınları da Aytmatov çevirileri yayınlamıştır.

Özellikle 1990'lardan itibaren başta Ötüken Neşriyat olmak üzere, Aytmatov'un kitaplarının çeşitli yayınevleri tarafından yayınının hız kazandığı görülmektedir. Bu yıllarda Aytmatov ve eserleri üzerine tez çalışmaları, makale ve kitap yayınlarının da arttığı gözlenmektedir.  

1- Ahmedov, Pariza Mirza, "Cengiz Aytmatov'un Romanlarında Dil ve Üslup", Akt., K. Kulamshaev, Doğumunun 70. Yıl Dönümünde Cengiz Aytmatov Bilgi Şöleni (Ankara, 8-10 Aralık 1998) Bildirileri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1999 içinde, s. 155-166.

2- Ahmedov, Zeki, "Cengiz Aytmatov ve Kazak Edebiyatı", Akt., J. Süleymanova, Doğumunun 70. Yıl Dönümünde Cengiz Aytmatov Bilgi Şöleni (Ankara, 8-10 Aralık 1998) Bildirileri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1999 içinde, s. 25-28.

3- Akar, Ali, "Cengiz Aytmatov'un 'Gün Uzar Yüzyıl Olur' Romanında Teknik ve İdeolojik Yapı", Türk Yurdu, C: 9, S: 23 (369), Aralık 1988, s. 39-44.

4- Akmataliyev, Abdıldacan, "Cengiz Aytmatov'un Eserlerinin Dünya Edebiyatındaki Yeri ve Önemi", Akt., Levent Kartal, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, S: 2, Güz 1996, s. 419-422.

5- Akmataliyev, Abdıldacan, "Cengiz Aytmatov'un Eserlerinin Evrensel Özelliği", Akt., K. Kulamşayev, Doğumunun 70. Yıl Dönümünde Cengiz Aytmatov Bilgi Şöleni (Ankara, 8-10 Aralık 1998) Bildirileri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1999 içinde, s. 29-37.

6- Akmataliyev, Abdıldacan, Cengiz Aytmatov'un Dünyası, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1998, 221 s.

7- Aktaş, Şerif, "Milli Romantik Duyuş Tarzı ve Cengiz Aytmatov'un Gün Olur Asra Bedel Romanı (Yapı-Kültür-Anlatma Tarzı)", Doğumunun 70. Yıl Dönümünde Cengiz Aytmatov Bilgi Şöleni (Ankara, 8-10 Aralık 1998) Bildirileri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1999 içinde, s. 39-43.

8- Albayrak, Ali, Cengiz Aytmatov'un Eserlerinde Eski Türk Dini İnançlarının Tesbiti ve Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri, 1995, 61 s.

9- Arslan, Fatih, "Aytmatov Estetiğinin Geçmişe Dönük Ütopik/Postromantik Yüzü", Doğumunun 70. Yıl Dönümünde Cengiz Aytmatov Bilgi Şöleni (Ankara, 8-10 Aralık 1998) Bildirileri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1999 içinde, s. 45-50.

10- Aslan, Haver, "Cengiz Aytmatov ve Kırgız Türkçesi Hakkında", Türk Dünyası Tarih Dergisi, C: 4, S: 41, Mayıs 1990, s. 31-35.

11- Atnur, Gülhan, "Cengiz Aytmatov'un Cengiz Han'a Küsen Bulut Adlı Romanı Üzerine", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S: 15, 2000, s. 133-142.

12- Aytmatov, Cengiz, "Hakkımda Notlar (Otobiyografi)", Çev., Orhan Söylemez, Kardaş Edebiyatlar, S: 28, Eylül 1994, s. 41-48.

13- Aytmatov, Cengiz, "Kadim Kırgız Ruhunun Zirvesi", Akt., Ali Akbaş-İklil Kurban, Kardaş Edebiyatlar, S: 3, 1982, s. 3-8.

14- Aytmatov, Cengiz, "Manas-Ata'nın Karları", Çev., Orhan Söylemez, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S: 8, Erzurum, 1997, s. 105-128.

15- Aytmatov, Cengiz, "Turan Ülkesi'nin Rönesansı Tomurcuk Açıyor", Türk Kültürü, S: 352, Ağustos 1992, s. 486-489.

16- Aytmatov, Cengiz, Al Yazmalım Selvi Boylum, Çev., M. Ethem Gözlü, İstanbul: Cem Yay., 1974.

17- Aytmatov, Cengiz, Al Yazmalım Selvi Boylum-Erken Gelen Turnalar-Fuji Yama-Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek, Çev., Mehmet Özgül, İstanbul: Cem Yay., 2000, 359 s.

18- Aytmatov, Cengiz, Askerin Oğlu, Çev., M. Ethem Gözlü, İstanbul: Cem Yay., 1974.

19- Aytmatov, Cengiz, Beyaz Gemi, 7.b., Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2000, 174 s.
20- Aytmatov, Cengiz, Beyaz Gemi, Çev., Güneş Bozkaya-Kollontay, İstanbul: Hür Yay., 1970.

21- Aytmatov, Cengiz, Beyaz Gemi, Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1991.

22- Aytmatov, Cengiz, Beyaz Gemi, Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1993.

23- Aytmatov, Cengiz, Beyaz Gemi, Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1995.

24- Aytmatov, Cengiz, Beyaz Gemi-Toprak Ana-Deve Gözü-İlk Öğretmenim, Çev., Mehmet Özgül, İstanbul: Cem Yay., 2000, 363 s.

25- Aytmatov, Cengiz, Cemile, 6.b., Çev., Şerif Hulusi, Ankara: Yaba Yay., 1997.

26- Aytmatov, Cengiz, Cemile, Çev., M. Ethem Gözlü, İstanbul: Cem Yay., 1974.

27- Aytmatov, Cengiz, Cemile-Selvi Boylum, 2.b., Çev., Şerif Hulusi-Halit Aliosmanoğlu, İstanbul: Hür Yay., 1971, 192 s.

28- Aytmatov, Cengiz, Cemile-Sultan Murat, 3.b., Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1995.

29- Aytmatov, Cengiz, Cemile-Sultan Murat, 7.b., Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2001, 200 s.

30- Aytmatov, Cengiz, Cemile-Sultan Murat, Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1993.

31- Aytmatov, Cengiz, Cemile-Sultan Murat, Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1997.

32- Aytmatov, Cengiz, Cengiz Han'a Küsen Bulut, 7.b., Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2001, 112 s.

33- Aytmatov, Cengiz, Cengiz Han'a Küsen Bulut, Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1991.

34- Aytmatov, Cengiz, Çocukluğum, Çev., Muhammet Mertek, İstanbul: DA Yay., 2002, 123 s.

35- Aytmatov, Cengiz, Deve Gözü, Çev., M. Ethem Gözlü, İstanbul: Cem Yay., 1974.

36- Aytmatov, Cengiz, Dişi Kurdun Rüyaları, 7.b., Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2000, 350 s.

37- Aytmatov, Cengiz, Dişi Kurdun Rüyaları, Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1990.

38- Aytmatov, Cengiz, Dişi Kurdun Rüyaları, Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1995.

39- Aytmatov, Cengiz, Elveda Gülsarı, 7.b., Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2001, 221 s.

40- Aytmatov, Cengiz, Elveda Gülsarı, Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1993.

41- Aytmatov, Cengiz, Elveda Gülsarı, Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1995.

42- Aytmatov, Cengiz, Fuji-Yama, Çev., M. Ethem Gözlü, İstanbul: Cem Yay., 1976.

43- Aytmatov, Cengiz, Gülsarı-Yüz Yüze, Çev., Seçkin Cılızoğlu, İstanbul: Yeni Dünya Yay., 1980, 276 s.

44- Aytmatov, Cengiz, Gün Olur Asra Bedel, 10.b., Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2001, 432 s.

45- Aytmatov, Cengiz, Gün Olur Asra Bedel, 2.b., Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1993, 432 s.

46- Aytmatov, Cengiz, Gün Olur Asra Bedel, Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1991, 432 s.

47- Aytmatov, Cengiz, Gün Olur Asra Bedel, Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1995, 432 s.

48- Aytmatov, Cengiz, Gün Uzar Yüzyıl Olur, Çev., Mehmet Özgül, İstanbul: Cem Yay., 1982.

49- Aytmatov, Cengiz, Gün Uzar Yüzyıl Olur, Çev., Mehmet Özgül, İstanbul: Cem Yay., 2000, 400 s.

50- Aytmatov, Cengiz, İlk Öğretmen, İstanbul: Yeni Dünya Yay., 1976.

51- Aytmatov, Cengiz, İlk Öğretmenim, Çev., M. Ethem Gözlü, İstanbul: Cem Yay., 1974.

52- Aytmatov, Cengiz, Kasandra Damgası, 2.b., Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2000, 250 s.

53- Aytmatov, Cengiz, Kasandra Damgası, Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1997, 250 s.

54- Aytmatov, Cengiz, Kızıl Elma-Oğulla Buluşma-Beyaz Yağmur-Asker Çocuğu-Deve Gözü, Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1990, 125 s.

55- Aytmatov, Cengiz, Kızıl Elma-Oğulla Buluşma-Beyaz Yağmur-Asker Çocuğu-Deve Gözü, Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1992, 125 s.

56- Aytmatov, Cengiz, Kızıl Elma-Oğulla Buluşma-Beyaz Yağmur-Asker Çocuğu-Deve Gözü, Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1995, 125 s.

57- Aytmatov, Cengiz, Kızıl Elma-Oğulla Buluşma-Beyaz Yağmur-Asker Çocuğu-Deve Gözü, 5.b., Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2001, 125 s.

58- Aytmatov, Cengiz, Kopar Zincirlerini Gülsarı, Çev., Tahir Alangu, İstanbul: May Yay., 1969, 272 s.

59- Aytmatov, Cengiz, Toprak Ana, 8.b., Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2001, 143 s.

60- Aytmatov, Cengiz, Toprak Ana, Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1995.

61- Aytmatov, Cengiz, Toprak Ana, Çev., Ülkü Tamer, İstanbul: Da Yay., 2002, 127 s.

62- Aytmatov, Cengiz, Toprak Ana, Çev., Ülkü Tamer, İstanbul: Varlık Yay., 1972.

63- Aytmatov, Cengiz, Toprak Ana, İstanbul: Hür Yay., 1972.

64- Aytmatov, Cengiz, Yıldırım Sesli Manasçı-Yüz Yüze-Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek, Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1990, 169 s.

65- Aytmatov, Cengiz, Yıldırım Sesli Manasçı-Yüz Yüze-Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek, Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1993, 169 s.

66- Aytmatov, Cengiz, Yıldırım Sesli Manasçı-Yüz Yüze-Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek, Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1995, 169 s.

67- Aytmatov, Cengiz, Yıldırım Sesli Manasçı-Yüz Yüze-Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek, 5.b., Çev., Refik Özdek, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1999, 169 s.

68- Aytmatov, Cengiz, Yüz Yüze, Çev., M. Ethem Gözlü, İstanbul: Cem Yay., 1974.

69- Aytmatov, Cengiz, Yüz Yüze-Cemile-Oğulla Görüşme-Askerin Oğlu, Çev., Mehmet Özgül, İstanbul: Cem Yay., 2000, 343 s.

70- Aytmatov, Cengiz-Muhtar Şahanov, Kuz Başındaki Avcının Çığlığı, Ankara: Tolkun Yay., 1998.

71- Canpolat, Mustafa, "Beyaz Gemi'de Toplumsal Eleştiri", Littera Edebiyat Yazıları, S: 5, 1994, s. 13-17.

72-
Cumakunova, Gülzura, "Kırgız Romanının Gelişmesi", IV. Türk Dünyası Yazarlar Kurultayı (5-6 Kasım 1998)-Bildiriler, Haz., İsmet Çetin-H. Avni Yüksel, İstanbul: İLESAM Yay., 1999, s. 45-51.

73- Çağın, Sabahattin, Cengiz Aytmayov ve Gün Olur Asra Bedel Romanı, İzmir: Akademi Kitabevi, 2000, 74 s.

74- Çetin, Mustafa, "Cengiz Aytmatov ve Eserleri Üzerine Birkaç Not", Bizim Ocak, C: 1, S: 2, Ekim 1983, s. 2.

75- Çınar, Ali Abbas, "Aytmatov'un Eserlerinde Halk Kültürünün Rolü", Doğumunun 70. Yıl Dönümünde Cengiz Aytmatov Bilgi Şöleni (Ankara, 8-10 Aralık 1998) Bildirileri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1999 içinde, s. 63-70.

76- Doğumunun 70. Yıl Dönümünde Cengiz Aytmatov Bilgi Şöleni (Ankara, 8-10 Aralık 1998) Bildirileri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1999, 247 s.

77- Düyşekeeva, Tokton, Modern Kırgız Edebiyatı'ndaki Hikayelerinde Kadın (Cengiz Aytmatov, Cemile; Öskön Danikeev, Kızın Sırrı; Kasımalı Cantöşev, Benim Kaderim), Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, İzmir, 2003, 170 s.

78- Erbay, N. Kübra, Cengiz Aytmatov'un Eserlerinde Tabiat, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., 2002, 340 s.

79- Erbay, N. Kübra, Cengiz Aytmatov'un Eserlerinde Tabiat, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997.

80- Ercilasun, Ahmet Bican, "Cengiz Aytmatov Hakkında Bir İnceleme", Türk Kültürü, C: 28, S: 325, Mayıs 1990, s. 287-294.

81- Ercilasun, Ahmet Bican, Türk Dünyası Üzerine İncelemeler, 2.b., Ankara: Akçağ Yay., 1997, 496 s.

82- Ercilasun, Bilge, "Cengiz Aytmatov Hakkında Bir İnceleme", Türk Kültürü, S: 325, Mayıs 1990, s. 287-294.

83- Ercilasun, Bilge, "Cengiz Aytmatov'un Eserlerinde Askerlik ve Savaş", Doğumunun 70. Yıl Dönümünde Cengiz Aytmatov Bilgi Şöleni (Ankara, 8-10 Aralık 1998) Bildirileri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1999 içinde, s. 71-86.

84- Ercilasun, Bilge, "Cengiz Aytmatov'un Romanlarında Tabiat", Türk Kültürü Araştırmaları (Prof. Dr. Şerif Baştav'a Armağan), Ankara, 1988, s. 113-121.

85- Gökçek, Fazlı, "Cengiz Aytmatov'un Romanlarında Din Teması ve Dişi Kurdun Rüyaları", Dergah, S: 21, Kasım 1991, s. 12-15.

86- Gürsoy, Belkıs, "Cengiz Aytmatov'un Eserlerinde Biyografisi", Doğumunun 70. Yıl Dönümünde Cengiz Aytmatov Bilgi Şöleni (Ankara, 8-10 Aralık 1998) Bildirileri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1999 içinde, s. 87-96.

87- Haliloğlu, Abdılgani, "Cengiz Aytmatov'un Gazeteciliği", Doğumunun 70. Yıl Dönümünde Cengiz Aytmatov Bilgi Şöleni (Ankara, 8-10 Aralık 1998) Bildirileri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1999 içinde, s. 97-98.

88- İbrayev, Şakir, "Cengiz Aytmatov ve Folklor", Akt., J. Süleymanova, Doğumunun 70. Yıl Dönümünde Cengiz Aytmatov Bilgi Şöleni (Ankara, 8-10 Aralık 1998) Bildirileri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1999 içinde, s. 99-102.

89- İbrayeva, Dilya, "Cengiz Aytmatov'un Çocukluğu ve Eserlerindeki Çocuk Tipleri", Akt., K. Kulamşayev, Doğumunun 70. Yıl Dönümünde Cengiz Aytmatov Bilgi Şöleni (Ankara, 8-10 Aralık 1998) Bildirileri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1999 içinde, s. 103-110.

90- Kabaklı, Ahmet, "Folkloru Kullanışta Cengiz Aytmatov ve Yaşar Kemal", Türk Edebiyatı, S: 248, Haziran 1994, s. 3-6.

91- Kalembekova, Bahtıgül, "Cengiz Aytmatov'un Siyasi Felsefesi", Doğumunun 70. Yıl Dönümünde Cengiz Aytmatov Bilgi Şöleni (Ankara, 8-10 Aralık 1998) Bildirileri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1999 içinde, s. 111-117.

92- Kanlıdere, Ahmet-Fethi Gedikli, "Cengiz Aytmatov'un Diğer Çehresi", Yurttan Dünyadan, S: 9-10, Ocak 1986, s. 28-30.

93- Kasapoğlu, Hülya, "Kırgız Türklerinin Edebiyatı", Türk Dünyası Edebiyatları, İstanbul: MEB, 1998 içinde, s. 437-487.

94- Kazımoğlu, Samir, "Cengiz Aytmatov ve Dünya Edebiyatı", Littera Edebiyat Yazıları, S: 5, 1994, s. 26-34.

95- Koç, Murat, "İki İnsanın Psikolojisi-Cengiz Aytmatov'un "Yüz Yüze" Adlı Hikayesi", Türk Edebiyatı Fikir ve Sanat Dergisi, S: 34, Nisan 1993, s. 49-51.

96- Kolcu, Ali İhsan, "Cengiz Aytmatov'un Eserlerinde Bir Milli Romantik Unsur Olarak Milli Hafızanın İşleniş Biçimi ve Taşıdığı Önem", Doğumunun 70. Yıl Dönümünde Cengiz Aytmatov Bilgi Şöleni (Ankara, 8-10 Aralık 1998) Bildirileri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1999 içinde, s. 127-139.

97- Kolcu, Ali İhsan, "Destandan Romana Kırgız Kültür Mirası ve Cengiz Aytmatov Örneği", Türkler, C: 19, Ankara: Yeni Türkiye Yay., 2002, s. 613-624.

98- Kolcu, Ali İhsan, Bozkırdaki Bilge Cengiz Aytmatov, Ankara: Akçağ Yay., 2002, 352 s.

99- Kolcu, Ali İhsan, Milli Romantizm Açısından Cengiz Aytmatov, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1997, 256 s.

100- Korkmaz, Ramazan, "Cengiz Aytmatov'un Gün Uzar Yüzyıl Olur Adlı Romanında İnsani Öz", Türk Kültürü, C: 34, S: 396, Nisan 1996, s. 29-36.

101- Korkmaz, Ramazan, "Cengiz Aytmatov'un Romanlarında Kaostan Düzene Ev/Anne ve Çevre/Dünya İzleği", Doğumunun 70. Yıl Dönümünde Cengiz Aytmatov Bilgi Şöleni (Ankara, 8-10 Aralık 1998) Bildirileri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1999 içinde, s. 141-153.

102- Korkmaz, Ramazan, "Cengiz Aytmatov'un Romanlarında Kaostan Düzene Ev/Anne ve Çevre/Dünya İzleği", Bilig, S: 9, Bahar 1999, s. 53-63.

103- Nagiyev, Celil Gariboğlu, "Cengiz Aytmatov'un Karakter Yaratma Başarısı", Doğumunun 70. Yıl Dönümünde Cengiz Aytmatov Bilgi Şöleni (Ankara, 8-10 Aralık 1998) Bildirileri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1999 içinde, s. 167-172.

104- Naskali, Emine Gürsoy, "Yirminci Yüzyıl Sovyet Kırgız Edebiyatı I", Türk Dili, S: 505, 1994, s. 25-36.

105- Naskali, Emine Gürsoy, "Yirminci Yüzyıl Sovyet Kırgız Edebiyatı II", Türk Dili, S: 506, 1994.

106- Nemutlu, Özlem, Cengiz Aytmatov'un Eserleri Üzerine Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 1997, 477 s.

107- Nerimanoğlu, Kamil Veli, "Cengiz Aytmatov'un Eserlerinde Türklük Felsefesi", Doğumunun 70. Yıl Dönümünde Cengiz Aytmatov Bilgi Şöleni (Ankara, 8-10 Aralık 1998) Bildirileri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1999 içinde, s. 209-211.

108- Nurmemmet, Annagulı, "İki Baykanur Var... Cengiz Aytmatov'un Eserlerinde Mecazi Anlamlar ve Fikri İfadenin Yükselişi", Doğumunun 70. Yıl Dönümünde Cengiz Aytmatov Bilgi Şöleni (Ankara, 8-10 Aralık 1998) Bildirileri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1999 içinde, s. 173-180.

109- Okeev, Tölemiş, "Senaryo Tekniğine Uygunluk ve Filme Çekilen Eserleri ile Çıngız Aytmatov", Doğumunun 70. Yıl Dönümünde Cengiz Aytmatov Bilgi Şöleni (Ankara, 8-10 Aralık 1998) Bildirileri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1999 içinde, s. 181-184.

110- Orazova, Gülbara, "Cengiz Aytmatov ve Türk Halklarının Folklörü", Akt., K. Kulamşayev, Doğumunun 70. Yıl Dönümünde Cengiz Aytmatov Bilgi Şöleni (Ankara, 8-10 Aralık 1998) Bildirileri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1999 içinde, s. 185-190.

111- Önertoy, Olcay, "Cemile Üzerine Bir Değerlendirme", Littera Edebiyat Yazıları, S: 5, 1994, s. 7-12.

112- Özdek, Refik, "Cengiz Aytmatov ve Eserleri", Türk Edebiyatı Fikir ve Sanat Dergisi, S: 231, Ocak 1993, s. 36-39.

113- Özen, Sabiha, Cengiz Aytmatov Hakkında Türkiye'de Yazılanlar (1969-1993), Lisans Tezi, İzmir, 1993.

114- Parlatır, İsmail, "Gün Olur Asra Bedel Romanında Kurgu ve Figüratif Yapı", Doğumunun 70. Yıl Dönümünde Cengiz Aytmatov Bilgi Şöleni (Ankara, 8-10 Aralık 1998) Bildirileri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1999 içinde, s. 191-194.

115- Saydilkanov, Razak, "Türkiye Türkçesi'nde Cengiz Aytmatov", Türk Dili, S: 522, Haziran 1968, s. 719-722.

116- Sepetçioğlu, Mustafa Necati, "Yoldaşım Cengiz Aytmatov", Doğumunun 70. Yıl Dönümünde Cengiz Aytmatov Bilgi Şöleni (Ankara, 8-10 Aralık 1998) Bildirileri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1999 içinde, s. 195-200.

117- Soucek, Svat, "Cengiz Aytmatov'un Eserlerinde Milli Renk ve İkidillilik", Çev., Orhan Söylemez, Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, S: 10, Aralık 1996, s. 7-40.

118- Söylemez, Orhan, "Aytmatov'un Kassandra Damgası ve Düşündürdükleri", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S: 9, 1998, s. 229-256.

119- Söylemez, Orhan, "Cengiz Aytmatov'un Romanlarındaki Masal Unsurları Üzerine Bir Deneme", Erciyes, S: 187, Temmuz 1993, s. 6-10.

120- Söylemez, Orhan, "Cengiz Aytmatov'un Son Eseri Dişi Kurdun Rüyaları ve Sovyetler Birliği'nin Çöküşünü Hazırlayan Sebepler", Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi, S: 1, Haziran 1995, s. 84-93.

121- Söylemez, Orhan, "Sovyetler Birliği'nin Çöküşünü Hazırlayan Sebepler ve Dişi Kurdun Rüyaları", Türk Lehçeleri ve Edebiyatı, S: 1, Haziran 1995, s. 84-93.

122- Söylemez, Orhan, "Türkiye'de Cengiz Aytmatov'u Anlamak", Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, S: 2, İstanbul 2000, s. 191-208.

123- Söylemez, Orhan, Cengiz Aytmatov-Hayatı ve Eserleri Üzerine İncelemeler, Ankara: Karam Yay., 2002, 184 s.

124- Şahanov, Muhtar, "Bir Filozof, Bir Lirik, Bir Aksiyon Adamı Cengiz Aytmatov", Akt., K. Kulamşayev, Doğumunun 70. Yıl Dönümünde Cengiz Aytmatov Bilgi Şöleni (Ankara, 8-10 Aralık 1998) Bildirileri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1999 içinde, s. 201-202.

125- Şahin, İbrahim, "Onlar da İnsandı'da ve Dişi Kurdun Rüyaları'nda İnsan ve Mekan", Doğumunun 70. Yıl Dönümünde Cengiz Aytmatov Bilgi Şöleni (Ankara, 8-10 Aralık 1998) Bildirileri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1999 içinde, s. 203-208.

126- Tekin, Talat, "Çıngız Aytmatov'un Yapıtlarında Şiirsel Anlatım ve Bunun Çevirilere Yansıması", Littera Edebiyat Yazıları, S: 5, 1994, s. 18-25.

127- Torobekova, Gulmira, Sinema ve Edebiyat Açısından Cengiz Aytmatov'un Eserlerinin İncelenmesi -"Selvi Boylum Al Yazmalım" Üzerine Bir Çözümleme-, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2001.

128- Ukubayeva, Layli, "Kırgız Edebiyatı 1980-1990 Yılları", Haz., Emine Gürsoy Naskali, Bağımsız Kırgızistan-Düğümler ve Çözümler, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., 2001 içinde, s. 61-72.

129- Uzun, Gülsine, Cengiz Aytmatov'un Türkçeye Çevrilmiş Eserlerinde Mitolojik Unsurlar, Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla, 1998, 194 s.

130- Ükübayeva, L., "Manas Destanı Hakkında Cengiz Aytmatov'un Estetik Düşüncesi", Haz., Ogün Atilla Budak, Manas 1000 Bişkek Bildirileri (26-31 Ağustos 1995), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1997 içinde, s. 253-258.

131- Yazıcı, Olcay, "Yüzyılın Yazarı Cengiz Aytmatov", Türk Edebiyatı, S: 345, Temmuz 2002, 40-42.

132- Yıldız, Naciye, "Cengiz Aytmatov ve Manas Destanı", Doğumunun 70. Yıl Dönümünde Cengiz Aytmatov Bilgi Şöleni (Ankara, 8-10 Aralık 1998) Bildirileri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1999 içinde, s. 213-225.

133- Yılmaz, Ayşe, "Cengiz Aytmatov'da Eser-Biyografi İlişkisi", Türk Edebiyatı, C: 26, S: 299, Eylül 1998, s. 48-49.

134- Yoloğlu, Güllü, "Cengiz Aytmatov'un Yaratıcılığında Şamanizm", Doğumunun 70. Yıl Dönümünde Cengiz Aytmatov Bilgi Şöleni (Ankara, 8-10 Aralık 1998) Bildirileri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay., 1999 içinde, s. 227-232.

135- Zal, Ünal, Kırgız Türkçesi'nde Edatlar -Cengiz Aytmatov'un "Cemile" Romanındaki Edatlar Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma-, Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale, 1999, 121 s.