CENGİZ AYTMATOV - YÖK DOKUMANTASYON MERKEZİ-AKADEMİK ÇALIŞMALAR-TEZLER

Tez No Tez Adı / Yazar
32069

Cengiz Aytmatov'un eserleri ve eserlerinden sinemaya uyarlanan filmler üzerine bir inceleme / DOKTORA- Mustafa Çetin

 

9338

Selvi Boylum Al Yazmalım'ın roman, senaryo, film olarak mukayesesi / YÜKSEK LİSANS- Mustafa Çetin

 

42763

Cengiz Aytmatov`un eserlerinde eski Türk dini inançlarının tesbiti ve değerlendirilmesi / Ali Albayrak

 

63565

Cengiz Aytmatov`un eserleri üzerine bir inceleme / Özlem Nemutlu

 

72228

Cengiz Aytmatov`un Türkçeye çevrilmiş eserlerinde mitolojik unsurlar / Gülsine Uzun

 

87660

Kırgız Türkçesi`nde edatlar _Cengiz Aytmatov`un "Cemile" romanındaki edatlar üzerine karşılaştırmalı bir çalışma / Ünal Zal

 

102082

Kırgız tenkidinde Cengiz Aytmatov / Bakıt Sagınbekov

 

106678

Sinema ve edebiyat ilişkisi açısından Cengiz Aytmatov'un eserlerinin incelenmesi "Selvi Boylum Al Yazmalım" üzerine bir çözümleme / Gülmira Töröbekova

 

107487

Cengiz Aytmatov`un hikayelerinin tematik bakımdan incelenmesi / Selami Çakmakçı

 

113794

Cengiz Aytmatov'un "Deniz Kenarı ile Gaçan Alabaş" adlı eserlerindeki cümlelerin yapı ve anlam bakımından incelenmesi / Enver Rehimov

 

120649

Cengiz Aytmatov'un "Samançının Colu" romanında fiiller / Hanako Komatsu

 

122027

Cengiz Aytmatov`un eserlerinde halk edebiyatı ve folklor unsurları / Seza Bayraktar

 

   
9338

Selvi Boylum Al Yazmalım'ın roman, senaryo, film olarak mukayesesi / Mustafa Çetin

 

106678 Sinema ve edebiyat ilişkisi açısından Cengiz Aytmatov'un eserlerinin incelenmesi "Selvi Boylum Al Yazmalım" üzerine bir çözümleme / Gülmira Töröbekova
   
87660

Kırgız Türkçesi`nde edatlar _Cengiz Aytmatov`un "Cemile" romanındaki edatlar üzerine karşılaştırmalı bir çalışma / Ünal Zal

 

111360 Modern Kırgız edebiyatı`ndaki hikayelerinde kadın (Cengiz Aytamatov, Cemile; Öskön Danikeev, Kızın Sırrı; Kasımalı Cantöşev, Benim Kaderim / Tokton Düyşekeeva