KIRGIZ EDEBİYATI

*www.kirgizcaturkce.com- KIRGIZCA ÖĞRENELİM.

*KIRGIZCA,KIRGIZ VE KAZAK EDEBİYATI ÜZERİNE, www.gungorname.com, YARD.DOÇ.DR. AHMET GÜNGÖR

*KIRGIZCA SÖZLÜK- www.kgtrder.com

*MANAS DESTANI VE DİĞER DESTANLAR

*www.kgtrder.com-KIRGIZ TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

*KIRGIZİSTAN İLE İLGİLİ TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI(1928-2003-YARD.DOÇ.DR. FAHRİ SOLAK

*Bağımsızlık Sonrası Kırgız Romanı ve Hikayesine Genel Bir Bakış-Doç.Dr. İsmail Ulutaş,Öğr. Gör. Uğur Soldan

*BAĞIMSIZLIK SONRASI MODERN KIRGIZ ŞİİRİNDE FARKLI BİR SOLUK:BAYAS TURAL,ARAŞTIRMA GÖR. İSMAİL T. KALLİMCİ,EGE ÜNİ.,TURKISH STUDIES,VOLUME 3/7 FALL 2008.

*Kırgız Edebiyatı: Ölüyor mu,Gelişiyor mu ? Kanımgül Elkeeva:çev:Gülsün Betül Hakan

*KIRGIZ EDEBİYATININ DÜNYADAKİ YERİ-KARDEŞ KALEMLER DERGİSİ-SAYI:23-KASIM 2008-AKTARAN:RAHAT ABDIYEVA

THE KIRGHIZIAN SHORT STORY TODAY,MIKHAIL RUDOV,SOVIET LITERATURE,1979,NR.3(372),S.174-176.

AMANBEK KARYPKULOV(EKSİK KAYNAK),SOVIET LITERATURE,1985,NR.2 (443),S.6-9

SOVIET LITERATURE AND ARTISTIC EXPERIENCE OF THE 20TH CENTURY,NIKOLAI ANASTASYEV,SOVIET LITERATURE,1984,NR.8 (437),S.161-175(172-173).

*Kırgız Yazar Tölögön Kasımbek'in Romanlarında Halk Kültürününü Yansıma-ları,Saadettin Koç

*KIRGIZ TÜRKÇESİNDE TASVİR FİİLLERİ,DR. ALİ TAN,ÇUKUROVA UNI.-DOKTORA TEZİ,ADANA 2005.

*Kırgız Edebiyatına Giriş,Oluşum Yılları  Kemal Gök

*NATIONAL IDENTITY IN KYRGYZSTAN,THE CASE OF CLAN POLITICS- SALTANAT BERDIKEEVA-www.eurasia21.com

*ÇİN'DEKİ KAZAK VE KIRGIZLAR HAKKINDAKİ KİŞİBİLİMSEL ARAŞTIRMA SONUÇLARI-GYULA HENKEY-IZABELLA HORVATH-www.edebiyatistan.com-12.06.2008

*Kırgız Destanlarının Korunması,Feza Tansug

*KIRGIZLARIN MİTOLOJİK İÇERİKLİ DESTANLARINDAN KOCOCAŞ DESTANI,GÜLZUAR CUMAKUNOVA,A.Ü.,MODERN TÜRKLÜK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ,CİLT:4,SAYI 2 (HAZİRAN 2007),S.36-46.

*Kırgız Masallarındaki Mitolojik Unsurlar

*FERDİN ÖNEMİ-MEHMED NİYAZİ-(MANAS DESTANI-AYTMATOV-ŞAHANOV ÜZERİNE- ZAMAN GAZETESİ-14.12.2001

*MANASÇILIK MEKTEPLERİ-METİN ORGUR-webturkiyeportal.com-02.06.2007

*Kırgızlarda Destan Anlatma Geleneği

*EPIC OF MANAS-IRAJ BASHIRI

*THE KYRGYS EPIC MANAS-ELMIRA KÖÇÜMKULKIZI-silk-road.com

*SAIAKBAI KARALAEV(1894-1971)-HEROIC SONGS OF MANAS

*MANAS'IN 1000. YILI-THE CELEBRATION OF THE 1000TH ANNIVERSARY OF THE MANAS EPOS-LINK

*MANAS DESTANI VE MANASÇILARIN ROLÜ

*CENTRAL ASIAN IDETITY UNDER RUSSIAN RULE-ALPAMYSH DESTANI-H.B.PAKSOY

*Manas Destanı-Wikipedia

*EPIC OF MANAS-WIKIPEDIA

*LINGUISTIC POLICY IN KYRGYZSTAN-NELLY PORTNOVA

*SOVIET LANGUAGE POLICY IN CENTRAL ASIA-MARK DICKENS-www.oxuscom.com

*Manas Destanı-Haber ve Yazı Akışı

 

 

PROF. DR.

 

SULEYMAN KAYIPOV*

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ADINA

 Proje Yöneticisi  Ve Redaktör
NEVZAT KÖSEOĞLU
Genel Danışman
PROF. DR. BİCAN  ERCİLASUN
Hazırlayan
PROF. DR. SÜLEYMAN KAYIPOV
Türkiye Türkçesine Ve Latin

Harflerine Aktaranlar
İSMAİL TURAN KALLİMCİ
ABDÜLMUKADDES KUTLU
KALMAMAT KULAMŞAYEV

 KIRGIZ YAZILI EDEBİYATI

 • Caysan Irçı
 • Ket Buka
 • Toktogul Irçı
 • Sançı Sınçı
 • Asan Kaygı
 • Kalıgul Bay uulu
 • Balık Kumar uulu
 • Cöcö Karcabay uulu
 • Aytıke
 • Baygabıl
 • Mollo Niyaz
 • Arstanbek Buylaş uulu
 • Çondu Koyçuman uulu
 • Esenaman Çalgaş uulu
 • Soltobay Toktobolot uulu
 • Nurmoldo Narkul uulu
 • Canış Akın
 • Moldo Nişan
 • Ceñicok ( Ötö Kökö uulu )
 • Togolok Moldo
 • Cumamüdün Moldo
 • Toktogul Satılganov
 • Boogaçı Cakıpbek uulu
 • Kalmırza Sarpek uulu
 • Moldo Kılıç Şamırkan uulu
 • Eşmambet Bayseyit uulu
 • Toktoraalı Talkanbayev
 • Ümötaalı Esenaman uulu 
 • Aldaş Moldo
 • İsak Şaybekov
 • Şamey Toktobay uulu
 • Kalık Akiyev
 • Barpı Alıkuv
 • Aktan Tınıbekov
 • Abılkasım Cutakeyev
 • Molla Bagış
 • Osmankul Bölübalayev
 • Çalagız İmankulov
 • Alımkul Üsönbayev
 • Şarşen Termeçikov
 • Toktaanalı Şabdanbayev
 • Abdıkalık Çorobayev
 • Akbermet Karagul kızı
 • Kasım Tınıstanov
 • Abdı Baysalbayev
 • Kadıbek Mambetimin uulu
 • Kasımaalı Bayalinov
 • Şekerbek Şerkulov
 • Aalı Tokombayev
 • Kasımalı Cantöşev
 • Aytkulu Ubukeev
 • Moldogazı Tokobayev
 • Cuma Camgırçiyev
 • Mukay Elebayev
 • Satkın Sasıkbayev
 • Temirkul Ümötaliyev
 • Uzakbay Abdikaimov
 • Coomart Bökönbayev
 • Cusup Turusbekov
 • Ismayil Boronçiyev
 • Kasımaalı Bektenov
 • Kasımbek Eşmambetov
 • Mamasalı Abdukarimov
 • Kubanıçbek Malikov
 • Abdırasul Toktomuşev
 • Tügölbay Sıdıkbekov
 • Cekşen Aşubayev
 • Caki Taştemirov
 • Raykan Şükürbekov
 • Tölön Şamşiyev
 • Alıkul Osmonov
 • Kamçı Cunusov
 • Abdıreşit Berdibayev
 • Ayım Aytbayeva
 • Midin Alıbayev
 • Ninakan Cündübayeva
 • Nurkamal Çetikaşkayeva
 • Samansur Bölökbayev
 • Abdırasul Kılıçev
 • İsrail Sulaymanov
 • Kubanıç Akayev
 • Satin Abdıkerimova
 • Kuseyin Esenkocoyev
 • Mederbek Akimkocoyev
 • Tenti Adışeva
 • Sımar Şimeyev
 • Musa Cangaziyev
 • Süyünbay Eraliyev
 • SÜYÜNBAY ERALIYEV HAKKINDA-HÜSEYİN ÖZBAY

 • Akınbek Kürüçbekov
 • Toktobolot Abdumomunov
 • Bekpo Orozaliyev
 • Cunay Mavlyanov
 • Mamat Cakıpov
 • Tümönbay Bayzakov
 • Kayrıke Mukaşova
 • Zuura Sooronbayeva
 • Sooronbay Cusuyev
 • Ergeşbay Uzakbayev
 • Kasım Kaimov
 • Mukambetkalıy Tursunaliyev
 • Asan Tokoyev
 • Aşıralı Aytaliyev
 • Toktosun Tınıbekov
 • Abdılda Belekov
 • Çıngız Aytmatov
 •  

  KIRGIZ HALK EDEBİYATI

   

  - Yüzyıllardır Devam Eden Söz Sanatı 
   

 • Halk Nesri
  -Mifologiyalık Añgemeler / Mitolojik Hikayeler
  -Ulamıştar / Efsaneler
  -Batırdık Cöö Comoktor / Kahramanlık Masalları
  -Aybanattar Cönündü Cöö Comoktor / Hayvan Masalları
  -Sıykurduu Cöö Comoktor / Sihirli Masallar
  -Turmuştuk Cöö Comoktor / Toplumsal Masallar
  -Appendi Coruktarı / Fıkralar
  -Eldik Tamsildar / Temsili Hayvan Hikayeleri

  Comoktor / Destanlar

  -Arkaik-Batırdık Comoktor / Çok Eski Kahramanlık Hikayeleri
  -Tarihiy-Batırdık Comoktor / Tarihi Kahramanlık Hikayeleri
  -Tarihiy Comoktor / Tarihi Destanlar
  -Liro- Romantik Comoktor / Lirik-Romantik Destanlar
  -Dini Comoktor / Dini Destanlar
   
 • Lirikalık Çıgarmalar / Lirik Halk Türküleri
  -Irım Darım Irları / Eski İnanışlara Dayalı Türküler
  -Emgek Irları / Emek Türküleri
  -Süyüü Irları / Aşk Türküleri
  -Hayvancılık Türküleri
  -Salt Irları / Tören Türküleri
  -Koşoktor / Ağıtlar
  -Ölöñ / Düğün Türküsü
  -Didaktik Irlar / Öğretici Türküler
  -Tarihiy Irlar / Tarihi Türküler
  -Küü Irları / Nağme Türküleri
  -Kalendarlık Irlar / Mevsim Türküleri
  -Aytıştar / Atışmalar
  -Hiciv Irları / Hiciv Şiirleri

   
 • Ölçülü Sözler
  -Alkıştar / Alkışlar
  -Kargıştar / Kargışlar
  -Tıyuular / Yasaklamalar
  -Makaldar / Atasözleri
  -Lakaptar / Deyimler
  -Tabışmaktar / Bilmeceler

   
 • Baldar Folkloru / Çocuk Folkloru
  -Aleydar / Ninniler
  -Cöö Comoktor / Masallar
  -Cañıltmaçtar / Tekerlemeler
  -Kalptar / Yalanlar 
 •  

   

  *PROF. DR. SULEYMAN KAYIPOV'UN

  BİYOGRAFİSİ  15 Temmuz 1952 tarihinde Kırgızistan’ın Oş vilayetindeki (şimdiki Calalabat vilayeti) Suzak ilçesine bağlı Aktook Köyünde dünyaya geldim.


  1970'te ortaöğrenimimi bitirip, Kırgızistan'ın başkenti Frunze şehrindeki (şimdiki Bişkek) Kırgız Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesi Kırgız Dili ve Edebiyatı Bölümüne girdim. 1975'te bu bölümü bitirip, "Filolog. Kırgız Dili ve Edebiyatı Okutmanı" mesleğine sahip oldum ve Fransız Yazarı Romen Rollan'ın Uzun Hikayesi "Kola Brüniyon"un Kırgızcaya Çevrilişi konusundaki çalışmamı savundum.
  Mezun olduğum yıl (1975), Kırgız SSC'nin Devlet Kitap Odasında bibliyograf olarak göreve başladım. Aynı yıl içinde Kırgız SSC Bilimler Akademisinin Dil ve Edebiyat Enstitüsüne araştırmacı olarak geçiş yaptım. 1975-78 yılları arasında bu konumda bulunarak, Kırgız edebiyatı ve folkloru üzerine makaleler yayımladım ve "El Irçıları" (“Halk Âşıkları”) adlı kitabımı yayına hazırladım. Kitap, 1980'de "Kırgızistan" Yayınevi tarafından basıldı.


  1978-80 yılları arasında Moskova'daki SSCB Bilimler Akademisi A.M.Gorki Dünya Edebiyatları Enstitüsünün Sözlü Gelenek Araştırmaları Bölümünde staj yaptım ve 1981-84 yılları arasında aynı Enstitünün özel amaçlı doktora öğrencisi oldum. 1985'te Er Töştük Destanındaki Görsel Söz Sanatları (Kırgız ve Diğer Türk Versiyonları Üzerine) konulu doktora tezimi doktora öğrencisi olduğum Enstitünün Uzmanlar Kurulunda savundum.


  1985-91 yıllarında Kırgız İlimler Akademisi Dil ve Edebiyat Enstitüsünde araştırmacı, baş araştırmacı, bölüm başkanı olarak görev yaptım. Aynı zamanda Kırgız Devlet Pedagoji Üniversitesi (Şimdiki: İ.Arabaev Devlet Üniversitesi) Filoloji Fakültesi Kırgız Dili ve Edebiyatı Kürsüsünde Kırgız Folkloru, Kırgız Âşıklık Sanatı ve Edebiyat Teorisine Giriş derslerini verdim. Bu arada iki ilmi kitap ve makaleler yazdım; birkaç bilimsel eserin ilmi redaktörlüğünü yaptım ve folklor derleme amaçlı gezilerde başkanlık görevinde bulundum. Ayrıca, 1987-88 öğretim yılında Moskova'daki SSCB Yazarlar Birliğine bağlı Edebiyat Enstitüsünün davetiyle Tercüme Teorisi ve Pratiği Kürsüsü doçenti olarak Folklor dersini verdim.


  1992-95 yıllarında Bişkek Sosyal Bilimler Üniversitesi (Önceki ismi: Diller ve Sosyal Bilimler Enstitüsü) Türkoloji (başlangıçta: Kırgız Filolojisi) Fakültesinin Dekanı, Rektör Baş Yardımcısı olarak görev yaptım ve Kırgız Folkloru, Kırgız Akınlar Sanatı, Manas Bilgisi, Genel Filolojiye Giriş gibi derslere girdim. Kurduğum Türkoloji fakültesinde, Türkiye Türkçesi, Kırgızistan’ın tarihinde ilk defa branş olarak okutulmaya başlanmıştır ve fakülte bugün de faaliyetlerini sürdürmektedir.
  1996'da Bişkek’teki Çüy Üniversitesinin Prof. Dr. kadrosuna geçtim ve daha sonra bu üniversitenin Filoloji Bilimleri Bölümü başkanı olarak atandım. 1998’de kendi isteğimle Bölüm Başkanlığı görevinden ayrıldım ve Prof.Dr. unvanıyla öğretim üyesi konumunda Çüy Üniversitesinin araştırma konularına uygun bilimsel çalışmalar yapmaya devam ettim.


  1997 Mayısından 2007 Şubata kadar, Çüy Üniversitesindeki görevimi devam ettirmekle birlikte, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Sözleşmeli Öğretim üyesi olarak çalışmaktım. Lisansta Türk Halk Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri; Lisansüstü eğitimde ise Türk Destanları, Destan Poetikası, Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Grameri, Kırgızca, Kazakça ve Özbekçe derslerine girdim.


  Van’da bulunduğum süre içerisinde Başlangıçtan Günümüze Kadar Türkiye Türk Edebiyatı antolojisini (Ankara, 2004, 704 s.) Kırgızcaya çevirdim ve redaksiyonunu yaptım; iki cilt Kırgız Edebiyatı Antolojisini düzenledim (2005’te basılması planlanmaktadır), bilimsel ve tanıtıcı makaleler yayınladım, ulusal ve uluslararası kongre, bilgi şöleni (sempozyum) ve panellerde bildiriler sundum. Ayrıca kadromun bulunduğu Çüy Üniversitesinin araştırma alanına uygun olarak Van Kırgızlarının Sofra Kültürü adlı bir kitap hazırladım.


  Bunların dışında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü desteğiyle Van’ın Erciş ilçesine bağlı Ulupamir Köyü’nde ikamet eden Kırgızların dili, folkloru ve etnografyasıyla ilgili kaynakları derledim, sistemleştirdim ve elde edilen kaynakları monografik tarzda inceledim. Bu 20 kitaplık özel projenin parçalarından olan Van Kırgızlarının Tören Türküleri: Ölöñ ve Dürö başlıklı araştırmam ve Folklor Üzerine Yazılar isimli kitabım yayınlanacaktır.


  1 Şubat 2007’den beri Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin rektörü görevini yapmaktayım.
  Kazakça, Özbekçe, Tatarca v.b. gibi çağdaş Türk dilleri ile üst düzeyde Rusça, sözlük kullanarak okuma seviyesinde Fransızca ve İngilizce biliyorum.
  Evli ve beş çocuk babasıyım.  KAYNAK:

  //www.kayipov.net/