SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM ROMANI VE FİLMİ ÜZERİNE-MUSTAFA ÇETİN

 

 

SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM

 

ROMANI VE FİLMİ ÜZERİNE

 

 

     
 

 

DR. MUSTAFA ÇETİN

 


Selvi Boylum Al Yazmalım adlı eser bazı kaynaklara göre 1960 bazı kaynaklara göre ise 1961 tarihinde yazılmıştır. Ülkemizde eser çeşitli yayınevleri tarafından birkaç defa yayınlandı(1). Bu çalışmada, Cem Yayınevi’nin baskısı kullanıldı(2). Bunun sebebi ise yazarın eserlerinin yayınevi tarafından toplu olarak basılmış olması. Yazarın son eseri olan Dişi Kurdun Rüyaları(Darağacı) ise Ötüken Yayınevi tarafından basıldı(3).
Yazarın bu eseri de diğer eserleri gibi az çok kendi yaşadığı olaylar esas alınarak yazılmış. Irmtraud Gutschnke, yazarın hayat anlayışı ve eserlerini ele aldığı eserinde, Asel ve İlyas adlı kahramanların, yazarın kendi köyünde yaşayan yaşayan kişilerden yola çıkılarak ele alındığını belirtiyor(4). Yazar, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra hayatı, dünyayı anlamaya, öğrenmeye başladığını, eserin bu yılların ürünü olduğunu söylüyor(5).
Nikoloi Khokhlov ise Aytmatov ile yaptığı konuşmada, Gün Uzar Yüzyıl Olur adlı eserin, Cemile ve Selvi Boylum Al Yazmalım’ın ışığında, bu eserlerden yola çıkılarak yazıldığını söylüyor.
Sinema yazarı Vecdi Sayar ise Türk Sinemasının edebiyatımıza yönelişini anlatırken romanı ve filmi kısaca değerlendiriyor. Sinemamızda bir dönüm noktası olan film, bir bakıma star sinemasından yönetmen sinemasına giden yolda, en belirgin eser durumunda.
Romanda sosyalist bir rejimin yaşandığı bir ortamın tipik olaylarıyla karşılaşırız.

Film romandan adapte edilirken, sadece sinema diline çevrilmemiş, aynı zamanda da Türkiye şartlarına uydurulmuştur(6).
Atıf Yılmaz, yazarın eserlerinde bir sinema duyuşu olduğunu hazır birer senaryo malzemesi olarak düşünülebileceklerini söylerken (7) Ali Özgentürk, bunun kolay olmadığını söylemektedir(8). Özgentürk, sinema diliyle roman diliyle roman dilinin çok farklı şeyler olduğu üzerinde durmaktadır.
Filmin sonunda, Asya’nın İlyas’ı değil, Cemşit’i tercih etmesi filmin genel seyri düşünüldüğünde hayli ağır bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Roman düşünülürse bu sonuç normaldir. Bunun sebebi, filmin fazlaca duygusallaştırılıp, ülkemiz şartlarına adepte edilmiş olmasıdır(9).


Aytmatov’un eserlerinde masal ve efsanelere ne kadar çok yer ve önem verdiği bilinmektedir(10). Selvi Boylum Al Yazmalım da bir Çin masalından yola çıkılarak yazılmıştır(11). Bertolt Brecht ise aynı Çin masalından yola çıkarak Kafkas Tebeşir Dairesi adlı eseri yazmıştır.
Film bazı yayın organlarında da çeşitli vesilelerle gündeme geldi. Filmin başarılı olduğunu söyleyenlerin yanında(12), başarısız olduğunu söyleyenler de var(13).

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------


1- Bkz: Eserin baskılarıyla ilgili bibliyografya
2- Aytmatov, Selvi Boylum Al Yazmalım, Cem Yay. , 1982
3- Aytmatov, Dişi Kurdun Rüyaları, Ötüken Yay. , 1990
4- Irmtraud Gutschke, Menscnneitsfragen, Marcnen, Mythen Zum Werk Aitmatows, s.8 ve 95.
5- Aitmatow, The Time To Speak Out, s.27 ve 123.

6- Vecdi Sayar, Sinemamız Edebiyatımıza Bakıyor, Gösteri, sayı :15
7- Atıf Yılmaz ile yapılan konuşma.
8- Ali Özgentürk ile konuşma.
9- Adı geçen konuşma
10- Irmtraud Gutschke, Menschheitsfragen, Marchen, Mythen Zum Werk Aitmatows.
11- Özgentürk ile konuşma.
12- Yılmaz’ın Aytmatov Uyarlaması, Cumhuriyet, 10- 12-1987, s. 4.
13- Selvi Boylum Al Yazmalım, Söz, 10- 12-1987, s.8

 

 

 

  • E-Bülten

  • Sözlük

  • Müzik Yayını

    301520 Ziyaretçi